".. at byde Dem et værdifuldt og underholdende Stof"

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Tidsskrift for Den norske lægeforening gjennomfører med noen års mellomrom større leserundersøkelser. I alt 1643 lesere(74%), 245 medisinstudenter (62%), 1276 yrkesaktive leger (78%) og 122 pensjonister (66%) besvarte i 1999 et skjema medspørsmål om bruk og tilfredshet med Tidsskriftet.

  To av tre hadde lest eller tittet i alle de siste seks utgivelsene. To av tre får sjelden tid til å lese alt de harlyst til, og hver fjerde leser mener at Tidsskriftet utkommer for hyppig. Kliniske oversiktsartikler har størstinteresse, og det medisinske fagstoffet leses like mye av alle abonnentgrupper. Kvinnelige lesere er mer interessert idebatt- og nyhetsstoff enn menn, mens mennene leser mer fagforeningsstoff enn kvinner. Ni av ti mener at Tidsskriftetgir verdifull informasjon, og to av fem mener at det burde være mer stoff om jus og etikk.

  Tiden som blir brukt på hvert nummer av Tidsskriftet har sunket utover i 1990-årene i tråd med den allmennereduksjon av nordmenns lesing og den økende konkurranse om legenes tid og oppmerksomhet. De fleste lesere er godttilfreds med Tidsskriftet slik det er, men i forhold til bladets formelle målsetting mener de at Tidsskriftet kan blibedre til å stimulere medisinsk forskning og fagutvikling og til å fremme den helsepolitiske debatt. I sin 119. årganghar Tidsskrift for Den norske lægeforening fortsatt en stor og viktig plass i norske legers faglige oppdatering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media