Noreik K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Noreik K

Noreik K, Asgard O
20.03.1999
Sammendrag Denne undersøkelsen omfatter 32 av 43 leger som i 1990 hadde mistet eller gitt avkall på forskrivningsretten for vanedannende legemidler. Saksdokumentene i Statens helsetilsyn ble...
Noreik K, Grünfeld B
30.05.1998
Sammendrag I årene 1980-96 ble det gjennomført 3343 rettspsykiatriske undersøkelser i Norge. Ved 294 undersøkelser ble diagnosen psykisk utviklingshemning stilt. Antall rettspsykiatrisk undersøkte...
Noreik K, Børresen JA
30.03.1998
Sammendrag Vi har undersøkt høyeste alder ved død i Norge for årene 1970-95 for kvinner og menn. Høyeste levealder har økt med ca. ett år i løpet av perioden, for kvinner fra 106 til 107 år, for menn...
Grünfeld B, Noreik K, Sivertsen EA
10.01.1998
Sammendrag 332 personer som i 1987 fikk en reaksjon for sedelighetsforbrytelse kunne enten følges i fem år i frihet eller til de hadde tilbakefall til sedelighetsforbrytelse på et tidligere tidspunkt...
Grünfeld B, Noreik K
10.02.1997
Sammendrag I Velferdsmeldingen signaliserte regjeringen Harlem Brundtland nødvendigheten av yrkesrettede attføringstiltak for å sikre at flest mulig i yrkesaktiv alder med helsemessige problemer...
Noreik K, Grünfeld B
20.03.1996
Oversikt for perioden 1980-93 Sammendrag Det gis en oversikt over samtlige rettspsykiatrisk undersøkte klienter i perioden 1980-93, i alt 2533 personer. Det årlige gjennomsnittlige antall...
Grünfeld B, Noreik K
20.03.1996
Noen refleksjoner Sammendrag Levekårsundersøkelsene viser en tendens i retning av økt sykelighet i muskel-skjelett-systemet, særlig blant middelaldrende kvinner. Utviklingen må sees på bakgrunn av...