Syke kvinner og uførepensjonerte menn

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Noen refleksjoner

  Sammendrag

  Levekårsundersøkelsene viser en tendens i retning av økt sykelighet i muskel-skjelett-systemet, særlig blantmiddelaldrende kvinner. Utviklingen må sees på bakgrunn av kvinners økte yrkesdeltakelse de siste 20 årene.

  Den betydelige andelen langvarig syke i aldersgruppen 25-44 år innebærer et stort fremtidig uførepensjonspotensiale,særlig med en liberalisert tilståelse av slike trygdeytelser. Det vili første rekke være rekruttering fra kvinner, settpå bakgrunn av den selvrapporterte sykelighet i relasjon til prevalensen av uførepensjonerte i dag.

  Utbredelsen av sykdom med betydelige konsekvenser for livskvalitet fremstår som paradoksal i lys av de økenderessurser i helsevesenet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media