Er regjeringens arbeidslinje for ambisiøs?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I Velferdsmeldingen signaliserte regjeringen Harlem Brundtland nødvendigheten av yrkesrettede attføringstiltak for åsikre at flest mulig i yrkesaktiv alder med helsemessige problemer beholdes i arbeidslivet.

  I 1995 var i gjennomsnitt vel 54000 yrkeshemmede i attføringstiltak i arbeidsmarkedsetatens regi. 70% var henvistfra trygdekontorene med helsebetinget yrkeshemning. Klientene var unge, med lavt utdanningsnivå. Kroniskemuskelsmertetilstander og psykiske lidelser dominerte diagnosebildet.

  Ca. 40% ble ansett som attføringsmessig vellykkede, like mange ble tilbakeført trygdeetaten fordi yrkesmessigattføring ikke ble ansett som realistisk.

  Attføring av klienter med psykiske lidelser er vanskeligere enn attføring av personer med andre helsemessigeproblemer.

  I artikkelen drøftes spørsmålet om hvor vellykket arbeidsmarkedsetatens innsats var. Vår konklusjon er atarbeidslinjen synes å ha vært for ambisiøs.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media