Hvor gamle kan vi bli?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi har undersøkt høyeste alder ved død i Norge for årene 1970-95 for kvinner og menn. Høyeste levealder har økt med ca.ett år i løpet av perioden, for kvinner fra 106 til 107 år, for menn fra 105 til 106 år. På basis av Gumbels teori harvi estimert den mest sannsynlige lengste livslengde i løpet av kommende ti, 20 og 100 år. Denne ble for kvinner funnetå være henholdsvis 109, 110 og 113 år, mens tilsvarende tall for menn var 108, 109 og 112 år. Målet må være at flestmulig mennesker oppnår høy alder, men også at årene blir meningsfulle og med høy livskvalitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media