Rettspsykiatriske undersøkelser av psykisk utviklingshemmede

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I årene 1980-96 ble det gjennomført 3343 rettspsykiatriske undersøkelser i Norge. Ved 294 undersøkelser ble diagnosenpsykisk utviklingshemning stilt. Antall rettspsykiatrisk undersøkte har vært stigende gjennom disse 17 år, menprosentandelen med psykisk utviklingshemning har holdt seg nokså konstant.

  De fleste utviklingshemmede har vært siktet for sedelighetsforbrytelser, relativt mange for brannstiftelser. Omtrenthalvparten hadde tidligere vært straffet, men relativt få hadde rusproblemer. Hver fjerde av de undersøkte bleoppfattet som lidende av mangelfullt utviklede sjelsevner og i tillegg diagnostisert som sinnssyke.

  Det drøftes om HVPU-reformen kan ha innvirket på utviklingen. Det fremheves at mange av sedelighetsforbrytelsene kanforklares ut fra det forhold at det dreier seg om umodne personlighetstyper.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media