Privilegium til besvær - legers tap av forskrivningsrett

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Denne undersøkelsen omfatter 32 av 43 leger som i 1990 hadde mistet eller gitt avkall på forskrivningsretten forvanedannende legemidler. Saksdokumentene i Statens helsetilsyn ble gjennomgått. 18 leger samtykket til intervju, 14avslo eller besvarte ikke henvendelsen. Av legene var 31 menn og én kvinne, 11 var sykehusleger og 21 arbeidet utenforinstitusjon. Årsak til tap av forskrivningsretten var i 20 tilfeller forskrivning til eget bruk, eventuelt sammen medforskrivning til pasienter, i de gjenværende tilfeller var årsaken forskrivning til pasienter alene, eller årsaken varukjent.

  Intervjuene viste at mange av legene var syke, og at tapet av forskrivningsrett hos mange var en del av en meromfattende personlig og faglig krise. Tapet ble følt som en streng reaksjon, som medførte tap av aktelse, men tapet varingen sosial eller faglig katastrofe. De fleste av legene var i arbeid, mange etter å ha spesialisert seg. Tap avforskrivningsrett er et effektivt virkemiddel for å stanse uforsvarlig legepraksis, men gir en uforholdsmessig stortilleggsbelastning, særlig for leger som er syke. Leger som har vansker med eget bruk eller forskrivning avvanedannende legemidler bør identifiseres og behandles før tilsynsmyndigheten må gripe inn. Legeforeningen ogarbeidsgiverne i helsesektoren har et særlig ansvar for dette arbeidet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media