Hva kan tvillingforskning fortelle om årsaker til sykdom?

Magnus P, Harris JR, Nystad W, Tambs K Om forfatterne

Sammendrag


Hensikten med denne artikkelen er å beskrive tvillingstudiers plass i medisinsk årsaksforskning, med astma som eksempel. Tvillingundersøkelser gir svar på den relative betydningen av arv og miljø i utviklingen av sykdom, men har vært kritisert på grunn av systematiske feilkilder, særlig knyttet til biologiske forhold ved tvillingers intrauterine liv. For astma viser klassiske tvillingstudier at gener forklarer hoveddelen av den interindividuelle variasjon i sykdomstendens, og at felles familiemiljø ikke kan forklare likhet mellom søsken med hensyn til astmatendens. Forutsetningene for å kunne trekke generelle slutninger fra slike undersøkelser blir diskutert. Enkelte andre tvillingundersøkelser med ulik design trekkes frem, og vi konkluderer med at tvillingstudier fremdeles spiller en viktig rolle i forståelsen av årsaker til somatisk sykdom.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler