Hva kan tvillingforskning fortelle om årsaker til sykdom?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hensikten med denne artikkelen er å beskrive tvillingstudiers plass i medisinsk årsaksforskning, med astma someksempel. Tvillingundersøkelser gir svar på den relative betydningen av arv og miljø i utviklingen av sykdom, men harvært kritisert på grunn av systematiske feilkilder, særlig knyttet til biologiske forhold ved tvillingers intrauterineliv. For astma viser klassiske tvillingstudier at gener forklarer hoveddelen av den interindividuelle variasjon isykdomstendens, og at felles familiemiljø ikke kan forklare likhet mellom søsken med hensyn til astmatendens.Forutsetningene for å kunne trekke generelle slutninger fra slike undersøkelser blir diskutert. Enkelte andretvillingundersøkelser med ulik design trekkes frem, og vi konkluderer med at tvillingstudier fremdeles spiller enviktig rolle i forståelsen av årsaker til somatisk sykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media