AIDS-epidemien i Norge - hvor ble det av den?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  HIV-/AIDS-epidemien i Norge er ikke blitt så omfattende som vi fryktet for ti år siden. De faktorene som påvirkerHIV-spredning, er forekomst av viruset, HIV-transmisjonsraten, varighet av den smittsomme perioden og utbredelsen avsmittefarlig atferd. Artikkelen omtaler disse faktorene og om det har skjedd endringer som kan tilskrives detforebyggende arbeidet.

  Vi har begrenset kunnskap om hva som betinger variasjon i HIV-transmisjonsraten og varigheten av den smittsommeperioden. Derfor har vi begrensede muligheter til å påvirke disse faktorene. Det har imidlertid vært observert enatferdsendring blant homoseksuelle menn og en mindre uttalt atferdsendring i den generelle delen av befolkningen, somantakelig skyldes HIV-forebyggende tiltak. Men denne atferdsendringen kan ikke forklare at epidemiutviklingen ikke blesom vi fryktet. Det skyldes først og fremst at man for ti år siden hadde for lite kunnskap om de faktorene som påvirkerspredningen av HIV, til å lage gode prognoser.

  Forekomsten av HIV har økt globalt sett. Nordmenn har høy reiseaktivitet. Risikoen for å møte en partner som erHIV-smittet, har derfor antakelig økt i løpet av de siste ti år. Det er derfor en stor utfordring å opprettholdeoppmerksomheten omkring en epidemi de fleste ikke lenger føler gjelder dem selv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media