Risikoanalyse i forebyggende medisin

Magnus P, Eskild A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Hensikten med artikkelen er å gjennomgå risikoanalyse i forebyggende medisin. Risikoanalyse består av tre hoveddeler; risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikasjon. Eksponering for radon og risiko for lungekreft, og smitte med toxoplasma gondii i svangerskapet og uheldig svangerskapsutfall, brukes som eksempler. Analysene viser skillelinjene mellom vitenskapelig vurdering og politisk verdilegging. Stengslene for gjennomføring av forebyggende tiltak er mange. Risikovurdering og konsekvensanalyse basert på empiriske studier sammen med risikokommunikasjon er viktig for gjennomføringen av de riktige tiltak. Vi foreslår at risikoanalyse tas mer i bruk i medisin som et hjelpemidel for systematisk vurdering av behovet for og nytten av forebyggende tiltak.

Anbefalte artikler