Lystad A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lystad A

Lystad A
30.06.1999
Et beskjedent tiltak med god smitteforebyggende effekt Sykehusinfeksjoner er et betydelig problem i mange sykehus. En økende andel av de bakteriene som forårsaker sykehusinfeksjoner, er blitt...
Lystad A
30.10.1998
For annen gang dette året beskrives problemer knyttet til infeksjoner med vankomycinresistente enterokokker (VRE) og infeksjoner med meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) i Tidsskriftet (1,...
Aavitsland P, Blystad H, Mehl R, Lystad A
30.09.1998
Sammendrag Økende internasjonal flytrafikk øker risikoen for import av smittsomme sykdommer til Norge. Vi har benyttet data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og teoretiske...
Lystad A
10.02.1997
En rekke alvorlige og viktige infeksjonssykdommer som difteri, poliomyelitt, kikhoste, meslinger, kusma og røde hunder er utryddet eller i det minste blitt svært sjeldne i vårt land. Alle disse...
Aavitsland P, Nilsen Ø, Hasseltvedt V, Lystad A
30.11.1996
Sammendrag Frem til 1996 var 1537 personer diagnostisert med HIV-infeksjon i Norge. Av disse hadde 511 personer utviklet AIDS og 410 var døde av AIDS. 232 HIV-smittede personer fra Afrika sør for...
Aavitsland P, Nilsen Ø, Lystad A
30.11.1996
Sammendrag Frem til 1996 var 592 menn diagnostisert med HIV-infeksjon i Norge etter seksuell smitte fra annen mann. Av disse hadde 294 personer utviklet AIDS og 242 var døde av AIDS. HIV-testing er...
Aavitsland P, Nilsen Ø, Lystad A
30.11.1996
Sammendrag Frem til 1996 var 368 personer diagnostisert med HIV-infeksjon i Norge etter smitte ved stoffmisbruk. Av disse hadde 72 personer utviklet AIDS, og59 var døde av AIDS. HIV-testing er svært...
Aavitsland P, Nilsen Ø, Hasseltvedt V, Lystad A
30.11.1996
Sammendrag Epidemiologisk overvåking av HIV-infeksjon og AIDS er en hjørnestein i forebyggingen av HIV-epidemien i Norge. Formålet med overvåkingen er å beskrive HIV-infeksjonens insidens og...
Aavitsland P, Iversen BG, Krogh T, Fonahn W, Lystad A
30.06.1996
Forebygging og forekomst Sammendrag Under vårflommen på Østlandet 1995 var Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) bekymret for sammenbrudd eller forurensing av vannforsyningen. Vi vurderte at...
Lystad A
20.06.1996
En ny variant i Storbritannia Med bakgrunn i den epidemien av bovin spongiform encefalopati som startet blant storfe i 1986, ble overvåking av Creutzfeldt-Jakobs sykdom gjenopptatt i Storbritannia i...