HIV-epidemien i Norge inntil 1996 - hovedvekt på heteroseksuell smitte

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Frem til 1996 var 1537 personer diagnostisert med HIV-infeksjon i Norge. Av disse hadde 511 personer utviklet AIDS og410 var døde av AIDS. 232 HIV-smittede personer fra Afrika sør for Sahara og fra Karibia var diagnostisert i Norge. 45personer var HIV-smittet ved overføring av blod eller blodprodukter. 223 personer var smittet ved sex mellom kvinne ogmann. Bare en liten del av smittekildene var selv smittet heteroseksuelt i Norge. Testingen av gravide, rekutter,blodgivere og pasienter ved en venerologisk poliklinikk underbygger antakelsen om at utbredelsen av HIV er svært lav iNorge. Vi anslår at mellom 100 og 150 heteroseksuelt smittede ennå ikke er diagnostisert, og at insidensen i dennegruppen har vært om lag 20-30 per år de siste ti årene.

  Med dagens kunnskaper om faktorer som styrer spredningen av HIV-infeksjon, vet vi at det aldri har ligget til rettefor en heteroseksuell HIV-epidemi i Norge. Viruset er lite smittsomt, og samfunnet vårt har en del beskyttende trekkmot seksuelt overførbare smittestoff. En viktig del av det forebyggende arbeidet i årene fremover er å opprettholde detrekkene ved samfunnet vårt som beskytter mot HIV-epidemien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media