HIV-epidemien i Norge inntil 1996 - hovedvekt på heteroseksuell smitte

Aavitsland P, Nilsen Ø, Hasseltvedt V, Lystad A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Frem til 1996 var 1537 personer diagnostisert med HIV-infeksjon i Norge. Av disse hadde 511 personer utviklet AIDS og 410 var døde av AIDS. 232 HIV-smittede personer fra Afrika sør for Sahara og fra Karibia var diagnostisert i Norge. 45 personer var HIV-smittet ved overføring av blod eller blodprodukter. 223 personer var smittet ved sex mellom kvinne og mann. Bare en liten del av smittekildene var selv smittet heteroseksuelt i Norge. Testingen av gravide, rekutter, blodgivere og pasienter ved en venerologisk poliklinikk underbygger antakelsen om at utbredelsen av HIV er svært lav i Norge. Vi anslår at mellom 100 og 150 heteroseksuelt smittede ennå ikke er diagnostisert, og at insidensen i denne gruppen har vært om lag 20-30 per år de siste ti årene.

Med dagens kunnskaper om faktorer som styrer spredningen av HIV-infeksjon, vet vi at det aldri har ligget til rette for en heteroseksuell HIV-epidemi i Norge. Viruset er lite smittsomt, og samfunnet vårt har en del beskyttende trekk mot seksuelt overførbare smittestoff. En viktig del av det forebyggende arbeidet i årene fremover er å opprettholde de trekkene ved samfunnet vårt som beskytter mot HIV-epidemien.

Anbefalte artikler