Smittevern ved internasjonal flytrafikk til Norge

Aavitsland P, Blystad H, Mehl R, Lystad A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Økende internasjonal flytrafikk øker risikoen for import av smittsomme sykdommer til Norge. Vi har benyttet data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og teoretiske infeksjonsepidemiologiske betraktninger til å vurdere risikoen for import til og spredning i Norge av visse alvorlige smittsomme sykdommer.

Hvert år vil det bli importert noen hundre tilfeller av alvorlige infeksjonssykdommer, hyppigst malaria, shigellose og tyfoidfeber. Enkelte sekundærtilfeller av sykdommer med fekal-oral smittemåte vil oppstå i pasientenes husstand, men epidemier i samfunnet for øvrig er svært usannsynlig.

Forebyggingen må starte med rådgivning og eventuelt immunisering av reisende før avreise fra Norge. Tidlig diagnostikk og smittevernmessig håndtering av importsykdommer bør kunne skje overalt i landet. Smittevernressurser bør ikke konsentreres på flyplassene med internasjonale ankomster.

Anbefalte artikler