Smittevern ved internasjonal flytrafikk til Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Økende internasjonal flytrafikk øker risikoen for import av smittsomme sykdommer til Norge. Vi har benyttet data fraMeldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og teoretiske infeksjonsepidemiologiske betraktninger til å vurdererisikoen for import til og spredning i Norge av visse alvorlige smittsomme sykdommer.

  Hvert år vil det bli importert noen hundre tilfeller av alvorlige infeksjonssykdommer, hyppigst malaria, shigelloseog tyfoidfeber. Enkelte sekundærtilfeller av sykdommer med fekal-oral smittemåte vil oppstå i pasientenes husstand, menepidemier i samfunnet for øvrig er svært usannsynlig.

  Forebyggingen må starte med rådgivning og eventuelt immunisering av reisende før avreise fra Norge. Tidligdiagnostikk og smittevernmessig håndtering av importsykdommer bør kunne skje overalt i landet. Smittevernressurser børikke konsentreres på flyplassene med internasjonale ankomster.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media