HIV-epidemien blant stoffmisbrukere i Norge

Aavitsland P, Nilsen Ø, Lystad A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Frem til 1996 var 368 personer diagnostisert med HIV-infeksjon i Norge etter smitte ved stoffmisbruk. Av disse hadde 72 personer utviklet AIDS, og59 var døde av AIDS. HIV-testing er svært vanlig blant stoffmisbrukere. I behandlingsinstitusjoner og ved obduksjon finnes svært få nye HIV-positive. Vi anslår et mørketall på bare 15-30 personer.

Epidemien startet for alvor i denne gruppen i 1984. Vi antar at nær 100 personer ble smittet ved stoffmisbruk i 1984 og over 100 i 1985. Deretter er årsinsidensen redusert fra 30-40 tilfelleri 1986 til 10-15 i 1995.

Selv om stoffmisbrukerne allerede før HIV-epidemien var skeptiske til sprøytedeling, mener vi at helsevesenets innsats gjennom blant annet rehabilitering av misbrukerne, sprøyteutdeling, helseopplysning og HIV-testing påvirket HIV-epidemien blant stoffmisbrukere.

Vi forventer 10-15 nye tilfeller i denne gruppen hvert år frem mot år 2000.

Anbefalte artikler