Overvåking av HIV-epidemien i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Epidemiologisk overvåking av HIV-infeksjon og AIDS er en hjørnestein i forebyggingen av HIV-epidemien i Norge. Formåletmed overvåkingen er å beskrive HIV-infeksjonens insidens og prevalens, altså hvor mange nye personer som blir smittet,og hvor mange smittede som lever i landet.

  Vi beskriver her hvordan overvåkingen har utviklet seg fra 1983 og hvordan den foregår i dag. Meldingssystemet forsmittsomme sykdommer (MSIS) er basis i overvåkingen. Nye tilfeller av HIV-infeksjon meldes anonymisert, mens nyetilfeller av AIDS meldes nominativt til MSIS. Måling av prevalens blant gravide, blodgivere og rekrutter, data overtesteaktivitet og annen informasjon supplerer MSIS.

  Den samlede informasjonsmengden tolkes og settes sammen til et bilde av den norske epidemien. Hvert halvåroppsummeres situasjonen i MSIS-rapporten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media