Overvåking av HIV-epidemien i Norge

Aavitsland P, Nilsen Ø, Hasseltvedt V, Lystad A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Epidemiologisk overvåking av HIV-infeksjon og AIDS er en hjørnestein i forebyggingen av HIV-epidemien i Norge. Formålet med overvåkingen er å beskrive HIV-infeksjonens insidens og prevalens, altså hvor mange nye personer som blir smittet, og hvor mange smittede som lever i landet.

Vi beskriver her hvordan overvåkingen har utviklet seg fra 1983 og hvordan den foregår i dag. Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) er basis i overvåkingen. Nye tilfeller av HIV-infeksjon meldes anonymisert, mens nye tilfeller av AIDS meldes nominativt til MSIS. Måling av prevalens blant gravide, blodgivere og rekrutter, data over testeaktivitet og annen informasjon supplerer MSIS.

Den samlede informasjonsmengden tolkes og settes sammen til et bilde av den norske epidemien. Hvert halvår oppsummeres situasjonen i MSIS-rapporten.

Anbefalte artikler