HIV-epidemien blant homoseksuelle menn i Norge

Aavitsland P, Nilsen Ø, Lystad A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Frem til 1996 var 592 menn diagnostisert med HIV-infeksjon i Norge etter seksuell smitte fra annen mann. Av disse hadde 294 personer utviklet AIDS og 242 var døde av AIDS. HIV-testing er vanlig blant homoseksuelle menn. Likevel anslår vi et mørketall på 100-200 personer.

Etter noen få enkelttilfeller i 1970-årene spredte viruset seg raskt blant homoseksuelle menn i første halvdel av 1980-årene. Toppen ble nådd i 1985, antar vi, med 70-100 smittede i løpet av et år. Deretter har insidensen vært 40-50 per år.

De homoseksuelle klarte ved en imponerende og fremsynt innsats å stoppe den stigende HIV-insidensen i 1985-86. De siste ti årene har det imidlertid ikke lykkes å bringe insidensen ned. Det er skuffende, i lys av den store offentlige innsatsen. Utfordringen er nå å finne bedre forebyggende tiltak så insidensen kan reduseres frem mot år 2000.

Anbefalte artikler