Leiv Ose

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Leiv Ose (f. 1944) er spesialist i pediatri med spesialkompetanse innen lipidologi. Han var seksjonsoverlege på Lipidklinikken og er nå professor emeritus, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Leiv Ose
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media