Behandling av hyperkolesterolemi ikke god nok?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En retrospektiv studie fra norsk allmennpraksis viser at to tredeler av pasienter som behandles med statiner ikke når behandlingsmålene.

  Studien omfattet 3 111 pasienter som brukte lipidsenkende medikamenter (1). Vi ønsket å undersøke forskrivningsmønstre til pasienter med hyperkolesterolemi og om målet for kolesterolnivå ble nådd. 1 337 pasienter (43 %) ble inkludert i analysene for måloppnåelse, de øvrige ble ekskludert pga. manglende data om lipidverdier før medikamentstart og/eller manglende oppfølging. Innledende lipidsenkende medikament (type og dose), endringer i behandlingen og kolesterolmåloppnåelse ble registrert. Terapimål for kolesterolnivå ble definert som totalkolesterol < 5,0 mmol/l og/eller LDL-kolesterol < 3,0 mmol/l.

  For 98 % av pasientene var første medikament et statin, oftest simvastatin (42 %) eller atorvastatin (34 %). Medianåret for behandlingsstart var 1999, og gjennomsnittlig oppfølgingstid var 39 måneder. Etter 12 måneder var forskrivningen uendret for de fleste pasientene (69 %), mens 17 % hadde avbrutt behandlingen. Gjennomsnittsnivå for totalkolesterol ble redusert fra 7,4 mmol/l før medikasjon til 5,3 mmol/l etter 12 måneder, mens LDL-kolesterol ble redusert fra 5,0 mmol/l til 3,1 mmol/l. Reduksjonen kom innen tre måneder. Etter 12 måneder hadde 33 % av pasientene nådd terapimålene. Oppnåelse av behandlingsmål var negativt korrelert med kolesterolnivå ved behandlingsstart.

  Kolesterolprøver var tatt på kun en tredel av pasientene i løpet av de første fire månedene etter behandlingsstart og manglet fortsatt hos 15 % av pasientene etter ett år. Bare 14 % av dem som ikke hadde nådd behandlingsmålet hadde endret den første forskrivningen etter 12 måneder, og kun 7 % hadde økt startdosen.

  Lipidsenkende medikasjon i Norge er dominert av statin i monoterapi. Siden kolesterolnivåene forble over det anbefalte målet hos to tredeler av pasientene, er en mer effektiv medikamentell behandling nødvendig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media