En ny Semmelweis?

Leiv Ose Om forfatteren
Artikkel

Kendrick, M.

Det store kolesterolbedraget

Hva gir deg egentlig hjertesykdom – og hvordan unngår du det? 267 s, tab, ill, Oslo: Forlaget Lille Måne, 2008. Pris NOK 329

ISBN 978-82-92605-60-8

Forfatterens målgruppe synes å være alle, både leg og lærd, som er blendet av at kolesterolhypotesen nå er bevist etter ca.100 års forskning. Selv om boken også henvender seg til ikke fagorienterte, tror jeg at lesere uten god basal kunnskap i lipidmetabolisme og hjerte- og karsykdommer vil ha problemer med å følge forfatteren og hans argumentasjon gjennom de 11 kapitlene og 267 sidene. Et forord er forfattet av spesialist i radiologi Tor Ole Kjellevand og et etterord av Dag Viljen Poleszynski, fagredaktør i Mat & helse. Boken er godt oversatt av Tone Bøstrand.

Boken har stive permer og enkle relevante illustrasjoner. De første 200 sider og åtte kapitler er et systematisk angrep og forsøk på å bortforklare det som ligger til grunn for at majoriteten av forskere i dag vil hevde at kolesterolhypotesen er bevist.

Teksten på smussbindet forteller at forfatteren i en strålende opplagt form og bitende skotsk humor, bevæpnet med (etter egen oppfatning) faktakunnskap setter nådestøtet mot det rådende kolesterolparadigmet og tilbakeviser mytene om hva som forårsaker hjertesykdom. Avsløringer om de tette økonomiske båndene som eksisterer mellom den farmasøytiske industrien og legevitenskapen, understreker ifølge forfatteren hvorfor statiner ikke har noen plass i dagens medisin.

Forfatteren prøver å vise at mettet fett ikke øker kolesterolnivået i blodet, at kolesterol ikke tetter blodårene og at statiner ikke senker kolesterolnivået og gir liten eller ingen beskyttelse mot hjerte- og karsykdommer. Teksten på smussbindet lover at dersom «du er en av mange nordmenn (ca. 400 000, data fra SLV 2008) som daglig tar kolesterolsenkende medisiner (statiner) kan denne boken bokstavelig talt redde livet ditt». «Den skal gi deg kunnskapen du trenger for å sove godt om natten» ( … og kanskje ikke våkne om morgenen?). Argumentene er fremført med stort engasjement, men jeg er prinsipielt uenig med påstanden i forordet om at det Kendrick skriver er vitenskapelig dokumentert. Hvis så skulle være tilfellet, har norske helsemyndigheter, Helsedirektoratet, Statens legemiddelkontroll og Kunnskapsenterets forskjellige utvalg en jobb å gjøre med den konspirasjonbevegelse de har vært utsatt for. Jeg følte meg faktisk flere ganger hensatt til Ludvig Holbergs tekst og Erasmus Montanus’ argumentasjon. Det skal ikke være plass for denne anmelderen til å forme en bokanmeldelse som et motinnlegg. Det var derfor med stor interesse jeg leste bokens siste tre kapitler med overskriftene: Hva er årsaken til hjertesykdom?

Stresshypotesen – stemmer den med fakta? Andre former for stress. Her er faktisk forfatteren på linje med resultatene fra den store pasient-kontroll-studien INTERHEART som registrerte risikofaktorer for første hjerteinfarkt – og som omfattet totalt 27 098 menn og kvinner. Men nå forsvinner risikofaktorer som røyking, hypertensjon, diabetes, abdominal overvekt, fysisk aktivitet, lipider (apo B/apo A1) og «high risk diet» (mettet fett) i Kendricks forklaring på årsaken til hjertesykdom. Statens Institut for Folkesundhet i Danmark har nylig beregnet hvor mye bl.a. stress og belastninger på jobben reduserer den forventede levetid: hos menn med fem år og hos kvinner med to år. Så stress betyr mye i Danmark men viktigere er røyking, fysisk inaktivitet, høyt blodtrykk, lavt inntak av frukt og grønt, for mye mettet fett bl.a. De samme risikofaktorer som i INTERHEART-studien. Det «glemmer» Kendrick i sin bok.

Boken kan ikke anbefales til hjertefriske eller hjertesyke pasienter, men til allmennleger og hjerteleger som ønsker å skaffe seg kunnskap om hva en gruppe «falske profeter» «har klart å innbille ikke bare legfolk, men også de fleste leger og andre som arbeider innen det offentlige helsevesen, regulerende myndigheter, medier og politikere». I Poleszynskis etterord loves det videre at boken er et viktig bidrag slik at vi skal forstå at kolesterol i blodbanen er farlig er en fatal feiloppfatning. Om ikke mange år vil trolig dette bli sett på som et kuriosum. Poleszynski betviler i etterordet at stress kan være primærårsak til hjertesykdom, men bare en sekundærårsak. Nå er forvirringen fullbrakt for anmelderen. Kendrick er ikke vår tids Semmelweis.

Jeg vil derfor anbefale Tidsskriftets lesere Daniel Steinbergs The cholesterol wars. The skeptics vs. the preponderance of evidence (1).

Anbefalte artikler