Kristin Green Nicolaysen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Green Nicolaysen

Kristin Green Nicolaysen
30.09.2000
Det sier redaktør for nettstedet, Maria Thommessen. – Internett gir nye muligheter for forbrukere og fagfolk til å søke og hente den informasjonen de ønsker. Mangfoldet av informasjon er imidlertid...
Kristin Green Nicolaysen
30.09.2000
Programmet, som er kommet i ny versjon, kan blant annet brukes til å fremstille temakart, sammenliknende linjediagram og til å gjennomføre enkle statistiske analyser (se Tidsskriftet nr. 14/2000)...
Kristin Green Nicolaysen
10.11.2000
På oppdrag fra sentralstyret i Legeforeningen leverte Vegard Høgli og Arnt Ole Ree våren 1999 en rapport om forslag til engasjement og koordinering av arbeidet med informasjonsteknologi (1)...
Kristin Green Nicolaysen
20.10.2000
– Vi er ennå i startfasen og har bare publisert en del av brosjyrene for helsepersonell, men i løpet av høsten håper vi at alle disse vil være på hjemmesidene våre, sier informasjonskonsulent Erik...
Kristin Green Nicolaysen
10.03.2000
– Målet med kompetansesenteret er å samle, systematisere, utvikle og formidle kunnskap om rehabilitering innen revmatologi, sier ergoterapeut Ingvild Kjeken som er rådgiver ved senteret. – Vi skal...
Kristin Green Nicolaysen
20.09.2000
Fire kurs ble lagt ut som et prøveprosjekt på Legers utdanning på Internett (LUPIN) ( http://lupin.legeforeningen.no ) i vår (1). Grunnkurs i hjertesykdommer legges ut i løpet av høsten og...
Kristin Green Nicolaysen
10.02.2000
Som eneste sykehus i Norge tester Aker sykehus ut håndholdte datamaskiner som skal gjøre det mer effektivt å fylle ut blanketter som det finnes hopetall av ved sykehuset. Medisinsk og Kirurgisk...
Kristin Green Nicolaysen
20.09.2000
Telemedicine Information Exchange http://tie.telemed.org/ I løpet av de siste årene har jeg arbeidet med telemedisin med særlig vekt på organisatoriske effekter. Denne hjemmesiden gir mulighet for...
Kristin Green Nicolaysen
10.10.2000
Det sa Bjørn Engum, tidligere direktør ved Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH) og nå sykehusdirektør ved Aust-Agder Sentralsjukehus da senteret nylig feiret tiårsjubileum. Han var glad for...
Kristin Green Nicolaysen
10.09.2000
Arne Westgaard Initiativtaker Arne Westgaard, lege ved Oslo legevakt på andre året, har ergret seg over mye useriøs informasjon på nettet. – Jeg begynte med en startside med et utvalg lenker, en...
Kristin Green Nicolaysen,
30.05.2000
Programmet kan blant annet brukes til å fremstille temakart, sammenliknende linjediagram og til å gjennomføre enkle statistiske analyser. Norgeshelsa kan brukes direkte fra CD-ROM eller lastes ned...
Kristin Green Nicolaysen
10.08.2000
Prosjektet Elektronisk pasientjournal (EPJ) standard: Arkitektur, arkivering og sikkerhet er en del av departementets program om standardisering av informasjons- og kommunikasjonssystemer i...
Kristin Green Nicolaysen,
10.05.2000
Sentralt i dette arbeidet er Samordningsgruppe for medisinsk kodeverk og klassifikasjoner (SMKK). Arbeidsgruppen ble oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet i 1993. Legeforeningen stod for en...
Kristin Green Nicolaysen,
10.04.2000
Foreløpig er fire kurs lagt ut på nettet som et prøveprosjekt (se ramme). – Dersom disse kursene blir positivt mottatt, vil Legeforeningen vurdere mulighetene for å utvikle liknende kurs for andre...
Kristin Green Nicolaysen,
10.04.2000
I helsevesenet finnes det nå standardiserte meldinger for rekvisisjon og svar fra laboratorier og røntgen, resepter og diverse trygdemeldinger og legeregningsoppgjør fra Rikstrygdeverket. –...
Kristin Green Nicolaysen,
20.03.2000
– Bakgrunnen var å avlaste telefonsystemet, og vi ser det som en gevinst at folk kan nå oss uten å måtte vente i telefonen, sier Roger Kahn. – Dette er et tilbud som er forbeholdt våre faste...
Kristin Green Nicolaysen
20.01.2000
– Ved å knytte seg til Ovid oppnår man etter min mening, ikke det beste informasjonstilbudet til legene, sier Jon Henrik Laake som sitter i en rådgivende komité for sykehusbiblioteket ved...