Kjell Haug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Haug

Øystein Hetlevik, John Gunnar Mæland, Kjell Haug, Eivind Meland, Steinar Hunskår, Thomas Mildestvedt, Stein Emil Vollset, Karl-Henning Kalland, Olav Ervik
01.02.2021
Sturla Gjesdal (f. 1952) døydde på Haukeland universitetssjukehus 11. desember 2020. Han tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1982 og doktorgraden i 2003, med avhandling om...
Per Magnus, Kjell Haug, Wenche Nystad, Rolv Skjærven
22.06.2006
Den norske mor-og-barn-undersøkelsen (MoBa) er en kohortundersøkelse som nå gjennomføres som en nasjonal dugnad. For å finne årsakene til sykdommer ønsket vi å skape en norsk forskningsdatabank med...
Kjell Haug
23.10.2003
Pan American Health Organization Health in the Americas Bd.1, 2. 1 000 s, tab, ill. Washington D.C.: Pan American Health Organization, 2002. Pris USD 68 ISBN 92-75-11587-7 Pan American Health...
Peder Rolfssøn Ringdal*, Kjell Haug, John Gunnar Mæland
20.01.2002
I løpet av de første 20 årene etter innføring av folketrygden i 1967 ble andelen uføretrygdede i befolkningen fordoblet (1). Særlig vakte veksten i antall uførepensjonerte i slutten av 1980-årene...
John Gunnar Mæland, Peder Rolfssøn Ringdal*, Kjell Haug
20.01.2002
Sykmelding II etter åtte ukers sykefravær ble innført i 1988 for å gi trygdeetaten et bedre medisinsk grunnlag for å vurdere langtidssykmeldte (1). Fra 1993 kom det krav om at trygdekontorene skulle...
Peder R. Ringdal, John Gunnar Mæland, Kjell Haug
10.05.2002
Vi takker for positiv og konstruktiv respons på våre to artikler om Sykmelding II i Tidsskriftet nr. 2/2002. Vi er enige i at en optimal oppfølging av langtidssykmeldte må omfatte bruk av aktive...
Sigurd H. Seim, Per Lund-Johansen, Kjell Haug, Lorentz M. Irgens, Kjell Johansen, Dag H. Søvik, Grete Strand, Grete Strand
10.01.2001
Minneord Alexander Malthes pris utdelt Dr.med. Dag E. Undlien (f. 1964) ved Immunologisk institutt ved Rikshospitalet har fått Alexander Malthes pris på 100 000 kroner for fremragende...
Per Fugelli, Kjell Haug, Georg Høyer, Steinar Westin
20.10.2000
I det 18. århundre la Johann Peter Frank (1745 – 1821), gjennom sitt grunnleggende verk om samspillet mellom helse og samfunnsforhold, ned grunnsteinene for det fag som i det 19. århundre skulle...
Sturla Gjesdal, Kjell Haug, Peder R. Ringdal, Stein Emil Vollset, John Gunnar Mæland
30.06.2005
Uførepensjonen har siden 1961 vært en hjørnestein i den norske velferdsstaten ( 1 ). I perioder har imidlertid vekst i antallet uførepensjonister skapt bekymring ( 2 , 3 ). Etter innstramningsårene...
Kjell Haug
29.11.2011
Detels, Roger Beaglehole, Robert Lansang, Mary Ann Oxford textbook of public health 5. utg. 1 769 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 145 ISBN 978-0-19-969347-4 Dette er 5...
Aslak Aslaksen, Kjell Haug
06.05.2011
Helsetjenesten er et meget komplisert system som krever ledelse. Vi mener det er behov for flere ledere med medisinskfaglig bakgrunn, men det fordrer også lederopplæring av helsepersonell. Å gå inn i...
Kjell Haug
21.02.2012
Jarlbro, Gunilla Hälsokommunikation En introduktion. 3. utg. 152 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2010. Pris SEK 161 ISBN 978-91-44-05876-4 Dette er tredje utgave av Hälsokommunikation . Gunilla...
Kjell Haug
06.10.2015
Orvik, Arne Organisatorisk kompetanse Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse. 376 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2015. Pris NOK 539 ISBN 978-82-02-45593-4 Arne Orvik er...