Flekkfeber importert til Norge i 1997

Jensenius M, Gerlyng P, Hasle G, Hopen G, Vene S, Bruu A-L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Flekkfebersykdommer (flåttbårne rickettsioser) er viktige zoonoser som forekommer i mange tropiske og subtropiske strøk. I løpet av det siste tiåret har antall diagnostiserte tilfeller blant hjemvendte turister økt i Skandinavia. I artikkelen presenteres samtlige fem serologisk verifiserte tilfeller av flekkfeber importert til Norge i 1997. Tre pasienter var blitt smittet i Sør-Afrika, én i Zimbabwe og én på Sicilia. Fire pasienter hadde typisk eschar, og tre utviklet et generalisert eksantem. Pasientene fikk behandling med enten doksysyklin eller ciprofloksacin, og samtlige gjennomgikk et ukomplisert sykdomsforløp. Diagnosen flekkfeber ble hos alle pasienter bekreftet ved påvisning av spesifikke IgM-antistoffer mot Rickettsia conorii i serum.

Anbefalte artikler