Flekkfeber importert til Norge i 1997

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Flekkfebersykdommer (flåttbårne rickettsioser) er viktige zoonoser som forekommer i mange tropiske og subtropiskestrøk. I løpet av det siste tiåret har antall diagnostiserte tilfeller blant hjemvendte turister økt i Skandinavia. Iartikkelen presenteres samtlige fem serologisk verifiserte tilfeller av flekkfeber importert til Norge i 1997. Trepasienter var blitt smittet i Sør-Afrika, én i Zimbabwe og én på Sicilia. Fire pasienter hadde typisk eschar, og treutviklet et generalisert eksantem. Pasientene fikk behandling med enten doksysyklin eller ciprofloksacin, og samtligegjennomgikk et ukomplisert sykdomsforløp. Diagnosen flekkfeber ble hos alle pasienter bekreftet ved påvisning avspesifikke IgM-antistoffer mot Rickettsia conorii i serum.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media