Favisme

Holm B, Jensenius M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Akutt hemolyse på grunn av mangel på glukose-6-fosfat-dehydrogenase er vanlig blant svarte, i middelhavsområdet, i Midtøsten og i Orienten. Defekten medfører at erytrocyttene har nedsatt kapasitet til å redusere sterkt toksiske peroksider, som er skadelige for hemoglobinet og cellemembranen. Individene er vanligvis friske, men kan ved påvirkning av oksidanter få en alvorlig intravasal hemolyse. En viktig årsak er inntak av favabønner, som kan gi akutt favisme, en tilstand som ubehandlet har opptil 10% dødelighet. Vi beskriver en 35 år gammel mann fra Irak som etter inntak av favabønner (bondebønner) fikk akutt intravasal hemolyse med Hb-fall til 6,5 g/100 ml etter tre dager. Han ble behandlet med væske intravenøst og blodtransfusjon, og ble utskrevet symptomfri etter ni dager. Dette er det første beskrevne tilfellet av favisme i Norge.

Anbefalte artikler