Denguefeber importert til Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Denguefeber, og dens alvorlige variant hemoragisk denguefeber, er i løpet av de siste tiårene blitt et betydeligglobalt helseproblem. Sykdommen er nå endemisk i folkerike områder i bl.a. Sørøst-Asia, Mellom-Amerika og Øst-Afrika.Denguefeber rammer hovedsakelig lokalbefolkningen, men også personer på besøk fra ikke-endemiske områder.

  Vi presenterer her samtlige 26 tilfeller med serologisk verifisert denguefeber diagnostisert i Norge i perioden1991-96. 21 (84%) pasienter var smittet i Asia. Typisk hudutslett, leukopeni og trombocytopeni ble registrert hoshenholdsvis 71, 79 og 84%. En 37 år gammel indiskfødt kvinne utviklet hemoragisk denguefeber stadium 1, mens øvrige 25pasienter gjennomgikk klassisk denguefeber. Postinfeksiøse komplikasjoner var vanlige, og fire uker etter det akutteforløpet ble håravfall, mental depresjon og asteni registrert hos henholdsvis 45, 50 og 100% av tilfellene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media