Denguefeber importert til Norge

Jensenius M, Gundersen SG, Vene S, Bruu A-L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Denguefeber, og dens alvorlige variant hemoragisk denguefeber, er i løpet av de siste tiårene blitt et betydelig globalt helseproblem. Sykdommen er nå endemisk i folkerike områder i bl.a. Sørøst-Asia, Mellom-Amerika og Øst-Afrika. Denguefeber rammer hovedsakelig lokalbefolkningen, men også personer på besøk fra ikke-endemiske områder.

Vi presenterer her samtlige 26 tilfeller med serologisk verifisert denguefeber diagnostisert i Norge i perioden 1991-96. 21 (84%) pasienter var smittet i Asia. Typisk hudutslett, leukopeni og trombocytopeni ble registrert hos henholdsvis 71, 79 og 84%. En 37 år gammel indiskfødt kvinne utviklet hemoragisk denguefeber stadium 1, mens øvrige 25 pasienter gjennomgikk klassisk denguefeber. Postinfeksiøse komplikasjoner var vanlige, og fire uker etter det akutte forløpet ble håravfall, mental depresjon og asteni registrert hos henholdsvis 45, 50 og 100% av tilfellene.

Anbefalte artikler