Importfeber

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Febersykdom uten fokale symptomer hos en person som har besøkt tropene eller subtropene, er et økende helseproblem i defleste vestlige land. Tilstanden kan forårsakes av mange forskjellige mikrober, men ved importfeber diagnostisert iNorge dominerer fem infeksjoner: falciparummalaria, vivaxmalaria, tyfoidfeber, paratyfoidfeber og denguefeber.

  I artikkelen gis en kortfattet oversikt over aktuelle agenser samt en veiledning i hvordan pasienter med importfeberbør utredes i Norge. De primære tiltakene bør rettes mot umiddelbart livstruende infeksjoner, særlig tyfoidfeber ogfalciparummalaria.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media