Importfeber

Jensenius M, Myrvang B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Febersykdom uten fokale symptomer hos en person som har besøkt tropene eller subtropene, er et økende helseproblem i de fleste vestlige land. Tilstanden kan forårsakes av mange forskjellige mikrober, men ved importfeber diagnostisert i Norge dominerer fem infeksjoner: falciparummalaria, vivaxmalaria, tyfoidfeber, paratyfoidfeber og denguefeber.

I artikkelen gis en kortfattet oversikt over aktuelle agenser samt en veiledning i hvordan pasienter med importfeber bør utredes i Norge. De primære tiltakene bør rettes mot umiddelbart livstruende infeksjoner, særlig tyfoidfeber og falciparummalaria.

Anbefalte artikler