Q-feber importert til Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Q-feber er en viktig zoonose som forekommer i samtlige verdensdeler. Til forskjell fra de fleste andre europeiske land,har vi foreløpig ingen holdepunkter for endemisk smitte i Norge, verken blant dyr eller mennesker. Sykdommen forårsakesav Coxiella burnetii, en rickettsialiknende bakterie. Mennesker smittes hovedsakelig ved inhalasjon av infisert støv ogaerosoler fra husdyr. Sykdomsbildet er variert, og kan by på betydelig differensialdiagnostiske problemer.

  I forbindelse med en presentasjon av de fire første serologisk verifiserte tilfellene av importert Q-feber til Norgegir vi en oversikt over sykdommens epidemiologi, klinikk, diagnostikk og behandling. Tilstanden er ikke tidligereomtalt i Tidsskriftet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media