Q-feber importert til Norge

Jensenius M, Mæland A, Kvale D, Farstad IN, Vene S, Bruu A-L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Q-feber er en viktig zoonose som forekommer i samtlige verdensdeler. Til forskjell fra de fleste andre europeiske land, har vi foreløpig ingen holdepunkter for endemisk smitte i Norge, verken blant dyr eller mennesker. Sykdommen forårsakes av Coxiella burnetii, en rickettsialiknende bakterie. Mennesker smittes hovedsakelig ved inhalasjon av infisert støv og aerosoler fra husdyr. Sykdomsbildet er variert, og kan by på betydelig differensialdiagnostiske problemer.

I forbindelse med en presentasjon av de fire første serologisk verifiserte tilfellene av importert Q-feber til Norge gir vi en oversikt over sykdommens epidemiologi, klinikk, diagnostikk og behandling. Tilstanden er ikke tidligere omtalt i Tidsskriftet.

Anbefalte artikler