Ingunn Muus Vågeskar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingunn Muus Vågeskar

Ingunn Muus Vågeskar
06.02.2003
I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende: Regional sikkerhetsavdeling, Ullevål universitetssykehus godkjennes som...
Ingunn Muus Vågeskar
28.05.2003
Haukeland Universitetssykehus På bakgrunn av tilråding fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, basert på Legeforeningens innstilling, har Sosial- og helsedirektoratet...
Ingunn Muus Vågeskar
10.04.2002
Akershus universitetssykehus, hematologisk seksjon, medisinsk avdeling godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II for ett år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i blodsykdommer...
Ingunn Muus Vågeskar
10.10.2002
I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Kongsberg distriktspsykiatriske senter, Kongsberg sykehus godkjennes som...
Ingunn Muus Vågeskar
10.09.2002
I tråd med sekretariatets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at: Fjell og Årstad Distriktspsykiatriske senter seksjon Årstad, godkjennes som...
Ingunn Muus Vågeskar
20.11.2002
BUP Voss godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri, tellende for tre år av utdanningen. Godkjenningen gis for tjenesteområdet poliklinikk...
Ingunn Muus Vågeskar
10.05.2002
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesia­list­utdan­ning av leger og legefordeling be­stemt følgende: Ålesund sjukehus, nevrologisk poliklinikk godkjennes som...
Ingunn Muus Vågeskar
20.08.2002
I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Det Norske Radiumhospital, anestesiavdelingen godkjennes som utdanningsinstitusjon...
Ingunn Muus Vågeskar
10.02.2002
Sentralsjukehuset i Rogaland, hematoonkologisk avdeling får endret sin godkjenning som utdanningsinstitusjon i blodsykdommer fra gruppe II for inntil seks måneder av tjenesten tellende med halv verdi...
Ingunn Muus Vågeskar
20.04.2002
Medisinsk avdeling ved Odda sjukehus gis fornyet godkjenning som utdanningsinstitusjon i indremedisin i gruppe II for inntil ett år av utdanningen i relasjon til spesialistreglene i indremedisin...
Ingunn Muus Vågeskar
30.04.2002
Avdeling for patologi, Sykehuset i Vestfold utvides til tre år av utdanningen i relasjon til spesialistregler gjeldende t.o.m. 31.12. 2004 (hoved- og sideutdanning). I henhold til omredigerte...
Ingunn Muus Vågeskar
28.02.2002
Diakonhjemmets sykehus opphører som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i urologi. Vedtaket gjelder fra 31.12. 2001. Lovisenberg Diakonale sykehus opphører som...