Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Ingunn Muus Vågeskar Om forfatteren
Artikkel

BUP Voss

godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri, tellende for tre år av utdanningen. Godkjenningen gis for tjenesteområdet poliklinikk.

Vedtaket gjelder fra 17.10. 2002.

DPS Jessheimklinikken

godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri tellende for to år av utdanningen.

Godkjenningen gis for tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Vedtaket gjelder fra 21.10. 2002.

Voss psykiatriske senter

godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri, tellende for ett år av utdanningen.

Godkjenningen gis for tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Vedtaket gjelder fra 22.10. 2002.

BUP Midt-Finnmark

godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri tellende for tre år av utdanningen.

Vedtaket gjelder fra 22.10. 2002.

Anbefalte artikler