Hofoss D

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hofoss D

Guldvog B, Hofoss D, Pettersen KI, Ebbesen J, Rønning OM
30.01.1998
Sammendrag PS-RESKVA (pasienttilfredshet, resultater og kvalitet) er et spørreskjema som består av 39 spørsmål om pasienttilfredshet. Hensikten med studien er å undersøke skjemaets reliabilitet og...
Krogstad U, Hofoss D, Pettersen KI
10.12.1997
Sammendrag Pasienterfaringer blir vanligvis samlet gjennom spørreskjemaer med forhåndsoppstilte svaralternativer. En analyse av 3 600 svarskjemaer viste at innpå hver femte svarer benyttet seg av...
Hofoss D, Nord E
10.10.1997
Sammendrag En sammenlikning av data fra Legekårsundersøkelsen 1993, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1986, Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 1989 og Levekårsundersøkelsen 1991 tyder på at norske...
Hofoss D, Falkum E, Gjerberg E
20.03.1997
Sammendrag Legekårsundersøkelsen gir opplysning om hvor ofte leger opplever anerkjennelse (“ros og påskjønnelse”) for god innsats fra overordnede, kolleger, sykepleiere og hjelpepersonell. Av de fire...
Falkum E, Gjerberg E, Hofoss D, Aasland OG
10.03.1997
Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi opplevelse av tidspress i et representativt utvalg av norske leger. Legene ble stilt fire spørsmål om hvor ofte de opplevde at arbeidssituasjonen ble...
Gjerberg E, Hofoss D, Falkum E, Aasland O Gjerløw
10.06.1996
Sammendrag Forestillingen om at leger har større frihet og selvstendighet i arbeidet enn andre arbeidstakere deles ikke av legene selv. Jevnt over opplever de mindre kontroll over egen...
Hofoss D, Falkum E, Aasland O Gjerløw, Akre V
20.01.1996
Legeoppfatninger om massemedienes omtale av medisin, helsepolitikk og legene som yrkesgruppe Sammendrag Nesten fire av ti leger er misfornøyd med massemedienes omtale av fagmedisinske spørsmål, og...