Legers kontroll over egen arbeidssituasjon - en myte?

Gjerberg E, Hofoss D, Falkum E, Aasland O Gjerløw Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forestillingen om at leger har større frihet og selvstendighet i arbeidet enn andre arbeidstakere deles ikke av legene selv. Jevnt over opplever de mindre kontroll over egen arbeidssituasjon enn andre akademikere og arbeidstakere i det norske samfunn. Resultatene viser imidlertid store variasjoner innad i legeyrket. Leger som arbeider i sykehus, rapporterer om mindre autonomi enn leger utenfor sykehus, og blant spesialistene er det først og fremst psykiatere og samfunnsmedisinere som føler stor frihet i arbeidet, mens kirurgene opplever liten frihet til å bestemme over eget arbeid. Men også trekk ved den enkelte lege har betydning for autonomien. Eldre leger opplever jevnt over mer autonomi enn yngre, og kvinnelige leger rapporterer mindre kontroll over egen arbeidssituasjon, nesten uansett hvor og med hva de arbeider.

Anbefalte artikler