Legers kontroll over egen arbeidssituasjon - en myte?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forestillingen om at leger har større frihet og selvstendighet i arbeidet enn andre arbeidstakere deles ikke av legeneselv. Jevnt over opplever de mindre kontroll over egen arbeidssituasjon enn andre akademikere og arbeidstakere i detnorske samfunn. Resultatene viser imidlertid store variasjoner innad i legeyrket. Leger som arbeider i sykehus,rapporterer om mindre autonomi enn leger utenfor sykehus, og blant spesialistene er det først og fremst psykiatere ogsamfunnsmedisinere som føler stor frihet i arbeidet, mens kirurgene opplever liten frihet til å bestemme over egetarbeid. Men også trekk ved den enkelte lege har betydning for autonomien. Eldre leger opplever jevnt over mer autonomienn yngre, og kvinnelige leger rapporterer mindre kontroll over egen arbeidssituasjon, nesten uansett hvor og med hvade arbeider.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media