Pasientfortellinger om sykehusopphold

Krogstad U, Hofoss D, Pettersen KI Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Pasienterfaringer blir vanligvis samlet gjennom spørreskjemaer med forhåndsoppstilte svaralternativer. En analyse av 3 600 svarskjemaer viste at innpå hver femte svarer benyttet seg av anledningen til å utdype sine avkryssinger med kommentarer i fri tekst. Selv om de fleste kommentarene gjaldt emner som var tatt opp i spørsmålene, tok de imidlertid ikke opp alle temaene i spørreskjemaet. På den måten gav svarernes kommentarprofil et fyldigere bilde enn deres avkryssingsprofil, og viste hvilke opplevelser pasientene var mest opptatt av å gi tilbakemelding om. De frie kommentarene gir helsetjenesten nyttig tilleggsinformasjon i et kvalitetsutviklingsperspektiv.

Anbefalte artikler