PS-RESKVA - pasienttilfredshet i sykehus

Guldvog B, Hofoss D, Pettersen KI, Ebbesen J, Rønning OM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


PS-RESKVA (pasienttilfredshet, resultater og kvalitet) er et spørreskjema som består av 39 spørsmål om pasienttilfredshet. Hensikten med studien er å undersøke skjemaets reliabilitet og vurdere hvorvidt det aksepteres av pasientene. 19395 pasienter i alderen 15 til 100 år utskrevet fra Sentralsykehuset i Akershus og Kongsberg sykehus ble tilskrevet med spørreskjema seks uker etter utskrivning. Svarprosenten var 59 etter én purring blant alle pasientene, og 71 blant dem som kunne forventes å svare ut fra medisinske kriterier. PS-RESKVA inneholder 11 pasienttilfredshetsdimensjoner, med seks underliggende faktorer. Skjemaet tilfredsstiller psykometriske krav til intern konsistens.

PS-RESKVA er et reliabelt spørreskjema for å kartlegge overordnede områder av betydning for pasientene. Det synes akseptabelt blant et bredt spekter av pasienter. Det er nødvendig med videre utprøvning av skjemaets validitet.

Anbefalte artikler