PS-RESKVA - pasienttilfredshet i sykehus

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  PS-RESKVA (pasienttilfredshet, resultater og kvalitet) er et spørreskjema som består av 39 spørsmål ompasienttilfredshet. Hensikten med studien er å undersøke skjemaets reliabilitet og vurdere hvorvidt det aksepteres avpasientene. 19395 pasienter i alderen 15 til 100 år utskrevet fra Sentralsykehuset i Akershus og Kongsberg sykehus bletilskrevet med spørreskjema seks uker etter utskrivning. Svarprosenten var 59 etter én purring blant alle pasientene,og 71 blant dem som kunne forventes å svare ut fra medisinske kriterier. PS-RESKVA inneholder 11pasienttilfredshetsdimensjoner, med seks underliggende faktorer. Skjemaet tilfredsstiller psykometriske krav til internkonsistens.

  PS-RESKVA er et reliabelt spørreskjema for å kartlegge overordnede områder av betydning for pasientene. Det synesakseptabelt blant et bredt spekter av pasienter. Det er nødvendig med videre utprøvning av skjemaets validitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media