Norske leger - velstående og velansette, men ikke spesielt lykkelige

Hofoss D, Nord E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En sammenlikning av data fra Legekårsundersøkelsen 1993, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1986, Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 1989 og Levekårsundersøkelsen 1991 tyder på at norske leger på mange måter har bedre materielle kår enn folk flest. De har imidlertid ikke høyere livskvalitet. Dette kan ha sammenheng med deres arbeidssituasjon. Selv om leger oftere enn ikke-leger finner arbeidet sitt interessant og ikke fysisk slitsomt, arbeider de flere timer, føler seg oftere trette, har oftere arbeidsrelaterte søvnproblemer og beskriver sjeldnere det psykososiale arbeidsmiljøet sitt som godt. Vel så stor vekt bør derfor kanskje legges på å bedre deres jobbsituasjon som på å heve deres lønninger.

Anbefalte artikler