Leger og massemedier

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeoppfatninger om massemedienes omtale av medisin, helsepolitikk og legene som yrkesgruppe

  Sammendrag

  Nesten fire av ti leger er misfornøyd med massemedienes omtale av fagmedisinske spørsmål, og nesten sju av ti medomtalen av legene som yrkesgruppe. Fire av ti leger mener at mediene påvirker forholdet mellom pasienten og legen på ennegativ måte. Logistisk regresjonsanalyse viser at leger som opplever at de har liten innflytelse på egenarbeidssituasjon, gjennomgående er mer misfornøyd enn kolleger som opplever at de kan påvirke hvordan ting gjøres ogorganiseres. Misnøyen med mediene øker også hvis legen opplever mange urealistiske forventninger fra pasienter,pårørende, overordnede, politikere og byråkrater. Misnøyen med omtalen av legeprofesjonen øker med legens opplevelse avstress og belastning. De yngste legene er betydelig oftere misfornøyd enn eldre kolleger, og leger som arbeider iindremedisinske og kirurgiske fag, altså innenfor kjerneområdene i sykehussektoren, er mer kritiske enn andrespesialister. Respondenter som oppgir selv å ha vært urettferdig omtalt i massemediene, er imidlertid ikke ofteremisfornøyd enn andre med medienes behandling av helsepolitiske spørsmål eller av legene som yrkesgruppe.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media