Gundersen T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gundersen T

Westheim A, Dickstein K, Gundersen T, Hole T, Kjekshus J, Myhre ESP, Rønnevik PK, Samstad S, Smith P
30.09.1999
Sammendrag Et handlingsprogram om undersøkelser og behandling av pasienter med hjertesvikt ble publisert i Tidsskriftet i 1994. Siden den gang er det kommet flere tilsvarende publikasjoner, bl.a. fra...
Gundersen T
10.10.1998
Sammendrag Fra 1990 til 1997 ble det ved Aust-Agder Sentralsjukehus, Arendal implantert 42 atriepacemakere hvorav 41 var aktivitetsstyrte, hos pasienter med sinusknutesvikt. Pasientmaterialet...
Rørbakken G, Brunvand H, Gundersen T, Farstad G
20.09.1998
Sammendrag Unormalt EKG er beskrevet hos over 90% av pasientene i akuttfasen av en subaraknoidalblødning. EKG-forandringene, som som oftest er forbigående, kan likne de forandringene som sees ved...
Hole T, Dickstein K, Gundersen T, Kjekshus J, Myhre ESP, Rønnevik PK, Westheim AS
20.06.1997
Sammendrag Gjennom sin verknad på kalsiumkanalen har kalsiumkanalblokkarane negativ effekt på transmembransk transport av kalsium. Dette gjev i varierande grad negativ inotrop effekt...
Gundersen T
20.06.1997
Sammendrag Diabetikere representerer en høyrisikogruppe for død og reinfarkt etter gjennomgått hjerteinfarkt. Bedret blodsukkerkontroll i akuttforløpet og under oppfølging synes å bedre...
Solbakken AM, Rørbakken G, Gundersen T
20.03.1997
Sammendrag Bivirkninger av naturmidler er ofte dårlig dokumentert. Artikkelen gjengir fem kasuistikker med akutt forgiftning hvor naturmidlet Relaxir var oppgitt som rusmiddel. Relaxir kan mistenkes...
Gundersen T, Dickstein K, Hole T, Kjekshus J, Myhre ESP, Rønnevik P, Smith P, Westheim A
10.02.1997
Sammendrag Nyere undersøkelser har vist at behandling med betablokkere bedrer prognosen hos pasienter med nedsatt venstre ventrikkel-funksjon. Behandling med timolol og propranolol reduserer...