Implantasjon av atriepacemakere ved sinusknutesvikt

Gundersen T Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Fra 1990 til 1997 ble det ved Aust-Agder Sentralsjukehus, Arendal implantert 42 atriepacemakere hvorav 41 var aktivitetsstyrte, hos pasienter med sinusknutesvikt. Pasientmaterialet omfatter 22 kvinner og 20 menn i alderen 42-86 år (gjennomsnittsalder 69 år), og de ble fulgt i 1-80 måneder (gjennomsnitt 26 måneder). Hos 17 av pasientene ble det påvist sinusbradykardi og sinusarrest, mens 25 hadde taky-brady-syndrom.

Ingen av pasientene har hatt behov for bytte av pacemakersystem. To pasienter har fått permanent atrieflimmer etter henholdsvis sju og 43 måneder, og trenger ikke lenger pacemaker. Fem har hatt anfall med atrieflimmer, hvorav en ble vellykket behandlet med elektrokonvertering, og alle fikk justert den antiarytmiske behandlingen. En pasient har utviklet atrioventrikulært blokk grad 2, type Wenckebach. De resterende 34 pasientene har ikke vært behandlet for arytmi i oppfølgingsperioden.

Selv om vel 30% av pasientene som får implantert pacemaker i Norge har sinusknutesvikt, blir bare 8-12% behandlet med atriepacemaker. Nyere undersøkelser har vist at fysiologisk pacing bedrer livskvalitet og prognose hos pasienter med sinusknutesvikt, sammenliknet med ventrikkelpacing. Flere pasienter burde derfor vurderes med tanke på implantasjon av atriepacemakere.

Anbefalte artikler