Implantasjon av atriepacemakere ved sinusknutesvikt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fra 1990 til 1997 ble det ved Aust-Agder Sentralsjukehus, Arendal implantert 42 atriepacemakere hvorav 41 varaktivitetsstyrte, hos pasienter med sinusknutesvikt. Pasientmaterialet omfatter 22 kvinner og 20 menn i alderen 42-86år (gjennomsnittsalder 69 år), og de ble fulgt i 1-80 måneder (gjennomsnitt 26 måneder). Hos 17 av pasientene ble detpåvist sinusbradykardi og sinusarrest, mens 25 hadde taky-brady-syndrom.

  Ingen av pasientene har hatt behov for bytte av pacemakersystem. To pasienter har fått permanent atrieflimmer etterhenholdsvis sju og 43 måneder, og trenger ikke lenger pacemaker. Fem har hatt anfall med atrieflimmer, hvorav en blevellykket behandlet med elektrokonvertering, og alle fikk justert den antiarytmiske behandlingen. En pasient harutviklet atrioventrikulært blokk grad 2, type Wenckebach. De resterende 34 pasientene har ikke vært behandlet forarytmi i oppfølgingsperioden.

  Selv om vel 30% av pasientene som får implantert pacemaker i Norge har sinusknutesvikt, blir bare 8-12% behandletmed atriepacemaker. Nyere undersøkelser har vist at fysiologisk pacing bedrer livskvalitet og prognose hos pasientermed sinusknutesvikt, sammenliknet med ventrikkelpacing. Flere pasienter burde derfor vurderes med tanke på implantasjonav atriepacemakere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media