Betablokkerbehandling av hjertesviktpasienter

Gundersen T, Dickstein K, Hole T, Kjekshus J, Myhre ESP, Rønnevik P, Smith P, Westheim A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Nyere undersøkelser har vist at behandling med betablokkere bedrer prognosen hos pasienter med nedsatt venstre ventrikkel-funksjon. Behandling med timolol og propranolol reduserer mortaliteten hos pasienter med kardiomegali og kompensert svikt etter gjennomgått hjerteinfarkt. Metoprololbehandling hos pasienter med idiopatisk dilatert kardiomyopati øker venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon, bedrer symptomer og forebygger klinisk forverring. Behandling med karvedilol bedrer prognosen hos pasienter med dilatert kardiomyopati og hos pasienter med postinfarktsvikt.

Denne artikkelen gir en oversikt over aktuelle studier, for å stimulere til rasjonell bruk av betablokkere hos selekterte pasienter med hjertesvikt.

Anbefalte artikler