Betablokkerbehandling av hjertesviktpasienter

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Nyere undersøkelser har vist at behandling med betablokkere bedrer prognosen hos pasienter med nedsatt venstreventrikkel-funksjon. Behandling med timolol og propranolol reduserer mortaliteten hos pasienter med kardiomegali ogkompensert svikt etter gjennomgått hjerteinfarkt. Metoprololbehandling hos pasienter med idiopatisk dilatertkardiomyopati øker venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon, bedrer symptomer og forebygger klinisk forverring. Behandlingmed karvedilol bedrer prognosen hos pasienter med dilatert kardiomyopati og hos pasienter med postinfarktsvikt.

  Denne artikkelen gir en oversikt over aktuelle studier, for å stimulere til rasjonell bruk av betablokkere hosselekterte pasienter med hjertesvikt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media