Kronisk hjertesvikt - forslag til handlingsprogram

Westheim A, Dickstein K, Gundersen T, Hole T, Kjekshus J, Myhre ESP, Rønnevik PK, Samstad S, Smith P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Et handlingsprogram om undersøkelser og behandling av pasienter med hjertesvikt ble publisert i Tidsskriftet i 1994. Siden den gang er det kommet flere tilsvarende publikasjoner, bl.a. fra den europeiske hjerteforeningen og de to store nordamerikanske kardiologiske foreninger. Resultater fra flere store hjertesviktstudier er også blitt publisert. På denne bakgrunn presenteres i denne artikkelen et nytt forslag til moderne diagnostikk og behandling av pasienter med kronisk hjertesvikt, et program tilpasset norske forhold.

Betydningen av diagnose og risikovurdering i henhold til symptomer og systolisk venstre ventrikkel-funksjon omtales. Artikkelen gir en oppdatert veiledning i behandling av asymptomatiske pasienter med systolisk venstre ventrikkel-dysfunksjon og symptomatiske pasienter med ulike grader av hjertesvikt.

Anbefalte artikler