Kardiopulmonale komplikasjoner ved subaraknoidalblødning

Rørbakken G, Brunvand H, Gundersen T, Farstad G Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Unormalt EKG er beskrevet hos over 90% av pasientene i akuttfasen av en subaraknoidalblødning. EKG-forandringene, som som oftest er forbigående, kan likne de forandringene som sees ved myokardiskemi eller infarkt, og kan derfor gi diagnostiske vansker dersom pasienten er bevisstløs eller frembyr atypiske symptomer. Livstruende arytmier forekommer også og er foreslått som én årsak til plutselig død hos pasienter med subaraknoidalblødning. Tegn på myokardskade og -dysfunksjon, slik som venstre ventrikkel-dyskinesi ved ekkokardiografisk undersøkelse, forhøyede nivåer av kreatin kinase og patologiske forandringer i myokard, er beskrevet ved subaraknoidalblødning. Myokarddysfunksjonen er reversibel dersom pasienten overlever den akutte fasen, men kan føre til hemodynamisk instabilitet. Det neurogene lungeødem, tradisjonelt oppfattet som ikke-kardiogent, kan delvis skyldes denne dysfunksjonen. Årsaken til myokardskaden hos pasienter med subaraknoidalblødning kan være en massiv katekolaminpåvirkning av hjertet, utløst av det raskt stigende intrakraniale trykket. Vi beskriver en pasient med subaraknoidalblødning som i akuttfasen hadde ventrikkelflimmer, lungeødem, ST-heving på EKG og venstre ventrikkel-dyskinesi ved ekkokardiografisk undersøkelse, og som initialt ble oppfattet å ha et akutt hjerteinfarkt.

Anbefalte artikler