Gulbrandsen P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gulbrandsen P

Gulbrandsen P
30.11.1999
Moralen kan ikke være en kork på havet, drivende med den herskende politiske vind Å ha tro er en gave, det kan flytte fjell - og kanskje er det noe slikt Trond A. Linstad kan fortelle om i spalten...
Gulbrandsen P
20.10.1999
Sterkere faglig selvjustis og tydeligere intern interesseavveining er nødvendig Temaet for helsepolitisk dag ved landsstyremøtet i Legeforeningen 1999 er: Legenes utfordringer i fremtidens...
Højgaard L, Lennholm B, Gulbrandsen P
20.09.1999
Det nordiske tidsskriftssamarbeidet videreføres Det felles nordiske legetidsskriftet Nordisk Medicin utkom første gang i 1928 og gikk inn i 1998 etter 70 års omskiftelig tilværelse. Etter 1972 påtok...
Gulbrandsen P
10.08.1999
En heterogen legestand i indre stridigheter er den største trusselen mot vår fremtidige profil Legeforeningens Profilutvalg kom i juni 1999 med sine anbefalinger (1). I samme måned vedtok Stortinget...
Gulbrandsen P
20.06.1999
Sammendrag Stortinget vedtok nylig å gi kiropraktorer og manuellterapeuter rett til å sykmelde pasienter. Det mest påtrengende spørsmålet i forbindelse med vedtaket er: Hvorfor ikke også psykologer...
Gulbrandsen P
10.06.1999
Sammendrag Det er hevdet at allmennleger kjenner sine pasienters sosiale situasjon godt. Vi ønsket å undersøke dette, og søkte etter forhold som kan innvirke på hvor mye informasjon legene har og...
Gulbrandsen P
30.04.1999
En artikkelserie om ryggsmerter i Tidsskriftet gjenspeiler vedvarende uenighet om diagnostikk og behandling Ryggen er et kors å bære for oss mennesker, og særlig gjelder det den lumbosakrale delen av...
Gulbrandsen P
20.04.1999
HELTEFs rapport er et godt utgangspunkt for studier av egen virksomhet Stiftelse for helsetjenesteforskning (HELTEF) lanserte i mars sin rapport om variasjon i dødelighet for fem utvalgte...
Gulbrandsen P
10.04.1999
En ny type kasuistikker med ledsagerartikkel og egen kunnskapsprøve på Internett kommer nå i Tidsskriftet Alt står i en sammenheng. Skal vi forstå noe, en hendelse, et utsagn, en prosess, er vi...
Gulbrandsen P
20.03.1999
Sammendrag Legen står i personlig forhold til sine pasienter samtidig som han er betrodd ansvaret for forvaltning av samfunnets ressurser. Dette er krevende, og det kan være vanskelig å handle...
Nylenna M, Gulbrandsen P
20.03.1999
I 1984 ble bildefremstilling ved nukleær magnetisk resonans første gang omtalt i Tidsskriftet (1). Forfatteren mente at magnettomografi kunne være en brukbar norsk betegnelse. Da de første erfaringer...
Gulbrandsen P
30.09.1998
I begynnelsen av dette århundret var det mange i vårt land som aldri forlot det stedet de vokste opp. Så sent som i 1960-årene var utenlandsreiser en sjeldenhet for de fleste nordmenn. Når Gardermoen...
Gulbrandsen P, NylennaM
30.08.1998
Høyt blodtrykk rammer en stor del av befolkningen, og blodtrykkssenkende legemidler kostet i 1997 folketrygden 925 millioner kroner (Lars Granum, Rikstrygdeverket, personlig meddelelse). Slik...
Sagli G, Gulbrandsen P, Fugelli P
20.08.1998
Sammendrag I denne artikkelen presenteres en undersøkelse med det formål å skaffe kunnskap om akupunkturutdanning, teoretisk forankring og akupunkturpraksis i et utvalg av akupunkturutøvere i Norge...
Gulbrandsen P
20.08.1998
Statskonsult, Direktoratet for forvaltningsutvikling utarbeidet i 1997 en rapport om opptreningsinstitusjonene, det som tidligere het rekonvalesenthjem og kurbad (1). Rapporten har i liten grad vært...
Gulbrandsen P
10.08.1998
Sammendrag Over Irland synger en musikalsk og litterær ånd inspirert av katolsk tro og små kår. Nærheten til det skjøre livet her på grensen av Europa har gitt en allmennmedisin som er velorganisert...
Gulbrandsen P, Brage S
20.06.1998
Sammendrag Sykmeldingsforekomsten varierer mye over tid, og mer enn forventet ut fra endringer i sykelighet. 91% av pasienter som ønsker sykmelding får dette, og det er hevdet at legene ofte...
Gulbrandsen P
10.06.1998
Fotballen har etter hvert en så dominerende rolle i verdenssamfunnet at en fremtidig arkeolog trolig vil tolke stadionanlegg som templer, målene som altere og ballen som oblat. Spillets selvfølgelige...
Gulbrandsen P
30.03.1998
Påsken feires til minne om en av de mest usedvanlige begivenheter i verdenshistorien. Mennesket kjenner en dragning mot det ekstraordinære og det uforklarlige. Slike møter med krefter vi ikke forstår...
Ytterdahl T, Gulbrandsen P
20.08.1997
Sammendrag Denne tverrsnittsundersøkelsen fra 1993-94 beskriver hvordan en selektert populasjon på 229 langtidsledige, som var arbeidssøkende og klare for arbeidsmarkedet, brukte tjenestene fra det...