Sykmelding - minste motstands vei?

Gulbrandsen P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Stortinget vedtok nylig å gi kiropraktorer og manuellterapeuter rett til å sykmelde pasienter. Det mest påtrengende spørsmålet i forbindelse med vedtaket er: Hvorfor ikke også psykologer og andre fysioterapeuter? Svaret må søkes i hvilke pasienter kiropraktorer og manuellterapeuter behandler, hvilken behandlingsfilosofi behandlerne representerer, og forventninger til resultater av deres behandling. Vedtaket gjenspeiler troen på en biomekanisk forståelsesmodell og et ønske om å unngå løsninger som vil kreve mer av pasienten, behandleren og arbeidsgiveren.

I en tid da man ser etter muligheter for reduksjon i utgiftene til folketrygden, liberaliseres regelverket for sykmelding. Dette vil redusere pasientenes autonomi i stedet for å øke den. En langt bedre løsning ville være å gjøre sykmelding til en sak for den syke, hans kolleger og arbeidsgiver i fellesskap.

Anbefalte artikler