Allmennpraksis og pasientens sosiale situasjon

Gulbrandsen P Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Det er hevdet at allmennleger kjenner sine pasienters sosiale situasjon godt. Vi ønsket å undersøke dette, og søkte etter forhold som kan innvirke på hvor mye informasjon legene har og hvilke konsekvenser det får i konsultasjonen.

89 (62%) av Buskeruds allmennleger inkluderte 1401 voksne pasienter i løpet av en praksisdag. De fikk et spørreskjema som ble fylt ut hjemme. Legene svarte på et tilsvarende skjema for hver pasient. 1217 (87%) av pasientene responderte.

Mer enn halvparten av problemene knyttet til arbeidslivet ble formidlet til og erkjent av legen. Økonomiske problemer og svært private problemer var sjelden kjent. Pasientens demografiske karakteristika hadde stor innflytelse på legenes kunnskap. Tidligere kjennskap til pasienten hadde betydning for kunnskap om svært private problemer.

Både leger og pasienter finner arbeidsrelaterte problemer mer relevante enn andre problemer i allmennpraksis. Legenes kunnskap er i betydelig grad styrt av forutinntatthet. Et varig lege-pasient-forhold øker muligheten for at private problemer erkjennes.

Anbefalte artikler