Allmennpraksis og pasientens sosiale situasjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er hevdet at allmennleger kjenner sine pasienters sosiale situasjon godt. Vi ønsket å undersøke dette, og søkteetter forhold som kan innvirke på hvor mye informasjon legene har og hvilke konsekvenser det får i konsultasjonen.

  89 (62%) av Buskeruds allmennleger inkluderte 1401 voksne pasienter i løpet av en praksisdag. De fikk etspørreskjema som ble fylt ut hjemme. Legene svarte på et tilsvarende skjema for hver pasient. 1217 (87%) av pasienteneresponderte.

  Mer enn halvparten av problemene knyttet til arbeidslivet ble formidlet til og erkjent av legen. Økonomiskeproblemer og svært private problemer var sjelden kjent. Pasientens demografiske karakteristika hadde stor innflytelsepå legenes kunnskap. Tidligere kjennskap til pasienten hadde betydning for kunnskap om svært private problemer.

  Både leger og pasienter finner arbeidsrelaterte problemer mer relevante enn andre problemer i allmennpraksis.Legenes kunnskap er i betydelig grad styrt av forutinntatthet. Et varig lege-pasient-forhold øker muligheten for atprivate problemer erkjennes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media