Grethe Veiåker Nilsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grethe Veiåker Nilsen

Grethe Veiåker Nilsen
28.09.2020
Fondet refunderer pensjonskostnader næringsdrivende leger har for tidligere ansatte med pensjon i kommunal tjenestepensjonsordning (KLP). Årets søknadsfrist er fredag 16. oktober...
Grethe Veiåker Nilsen
12.12.2017
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) øker støtten til unge næringsdrivende leger. Nye vedtekter gir større økonomisk trygghet. NYE VEDTEKTER: Hans Kristian Bakke oppfordrer...
Grethe Veiåker Nilsen
07.03.2017
Sykehjelps- og pensjonsordningen lanserer nå nye nettsider med kalkuator der legene kan se hvilket nivå de anbefales å forsikre seg for. FLERE PLATFORMER: SOPs nye nettsider tilpasses de digitale...
Einar Espolin Johnson, Grethe Veiåker Nilsen
26.08.2004
I motsetning til de fleste andre pensjonsordninger er Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), svært enkelt innrettet. Bruttopensjonen, dvs. samlet pensjon før samordning, er lik for alle...
Einar Espolin Johnson, Grethe Veiåker Nilsen
20.05.2004
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har stor betydning som sosial og økonomisk sikring for svært mange leger. SOP yter bidrag til sykehjelps- og pensjoneringsformål for leger og deres...
Grethe Veiåker Nilsen
22.04.2010
Gjennom endringer i Lov om folketrygd og vedtatte statsbudsjetter, kan alle som har fylt, eller fyller, 67 år nå få full alderspensjon fra folketrygden Rett til full alderspensjon gjelder fra måneden...
Grethe Veiåker Nilsen
18.02.2011
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har laget nye nettsider med oppdatert informasjon om nye vedtekter og kalkulatorer for avbruddsytelser og alderspensjon. Skjermdump av SOPs nye...
Grethe Veiåker Nilsen
11.12.2012
De siste årene er det gjennomført store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt gjennom pensjonsreformen i folketrygden som trådte i kraft fra 2011. Offentlig ansatte med minst tiårig...
Grethe Veiåker Nilsen
11.06.2013
Det er viktig at privatpraktiserende leger kjenner til sine rettigheter ved sykdom og fravær fra praksis. Dette ble spesielt viktig etter at SOPs ytelser ble redusert ved vedtektsendringen fra 2011...
Grethe Veiåker Nilsen
25.02.2014
Det er viktig å være oppmerksom på at personer mellom 67 og 70 år kun har rett til sykepenger i folketrygden i 60 sykepengedager. Dette gjelder selv om man ikke har begynt å ta ut alderspensjon fra...
Grethe Veiåker Nilsen
06.10.2015
Premiereguleringsfondet refunderer de mest urimelige utslagene av regelverket for regulering av kommunal tjenestepensjon, kostnader for næringsdrivende leger ved regulering av pensjoner for tidligere...
Grethe Veiåker Nilsen
24.02.2015
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har innført nye vedtekter fra 1.1. 2015. Endringene innebærer blant annet at livsvarig alderspensjon opphører som alternativ. – Et stadig mer...
Grethe Veiåker Nilsen
03.05.2016
– Det er viktig at privatpraktiserende leger kjenner til sine rettigheter, men også til den økonomiske risikoen ved sykdom og fravær fra praksis, sier Legeforeningens generalsekretær Geir Riise. VED...