Søk premiereguleringsfondet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fondet refunderer pensjonskostnader næringsdrivende leger har for tidligere ansatte med pensjon i kommunal tjenestepensjonsordning (KLP).

  Årets søknadsfrist er fredag 8. oktober 2021.

  Premiereguleringsfondet refunderer – innenfor den til enhver tid tilgjengelige ramme – de mest urimelige utslagene av regelverket for regulering av kommunal tjenestepensjon. Dette er kostnader som næringsdrivende leger har ved regulering av pensjoner for tidligere ansatt hjelpepersonell med pensjon i fellesordningen i KLP.

  Fondet gir ikke refusjon for tidligere ansatte sykepleiere. Pensjonsordningen for sykepleiere har et annet regelverk for regulering av pensjoner for tidligere medlemmer som ikke gir tilsvarende uheldige utslag for næringsdrivende leger.

  Det ble i 2020 utbetalt i overkant av to millioner kroner for regulering av oppsatte pensjoner og pensjoner under utbetaling, samt til avviklingstilskudd til sikringsordningen.

  Du kan lese mer om premiereguleringsfondet og finne søknadsskjema på legeforeningen.no – skriv «premiereguleringsfondet» i søkefeltet på nettsiden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media