Nå kan du beregne forsikringsbehov på mobil

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sykehjelps- og pensjonsordningen lanserer nå nye nettsider med kalkuator der legene kan se hvilket nivå de anbefales å forsikre seg for.

  FLERE PLATFORMER: SOPs nye nettsider tilpasses de digitale flater de leses på. Illustrasjonsfoto: Colourbox
  FLERE PLATFORMER: SOPs nye nettsider tilpasses de digitale flater de leses på. Illustrasjonsfoto: Colourbox

  Sykehjelp- og pensjonsordningen for leger (SOP) har over lengre tid arbeidet med å oppgradere og utvikle ordningens hjemmesider. Sidene tilpasses den digitale flaten de leses på (pc, ipad, mobil etc). Prosjektet ligger i forkant av, og som pilot for, tilsvarende prosess for Legeforeningens nettsider.

  Lettere å beregne forsikringsbehov

  Lettere å beregne forsikringsbehov

  Det mest kompliserte og tidkrevende i prosjektet har vært å utvikle kalkulatorer for beregning av de to viktigste avbruddsytelsene i SOP, sykehjelp og fødselsstønad. Utviklingen har vært komplisert da det er mange faktorer som spiller inn og avgjør hvordan ytelser fra SOP beregnes; legens organisasjonsform, om legen er fastlege, avtalespesialist eller driver helprivat praksis, autorisasjonstidspunkt etc.

  Formålet, særlig med sykehjelpskalkulatoren, er å hjelpe de privatpraktiserende legene til å være forberedt på den økonomiske situasjonen som oppstår ved et avbrudd fra praksisen. Hva kan man for eksempel påregne av inntekter under sykefraværet i form av sykepenger fra Nav, sykehjelp fra SOP (inntekts- og utgiftskompensasjon), driftstilskudd etc. Gjennom kalkulatoren skal legene enkelt kunne se hvilket nivå SOP anbefaler at de forsikrer seg for. Her får de opp anbefalt forsikringsbeløp og direkte pris på sykeavbruddsforsikring hos den forsikringsgiver SOP har avtale med.

  Vi håper dette vil bidra til å forenkle hverdagen for næringsdrivende leger (privatpraktiserende leger) i en travel hverdag, og gjøre dem mer oppmerksomme på egne forsikringsbehov. Det er viktig å være i forkant, og tegne forsikring før uhellet er ute eller sykdom inntreffer. Kalkulatorene kommer i tillegg til kalkulatoren for beregning av alderspensjon som er utviklet av SOPs aktuarer, og som allerede har eksistert i noen år.

  De nye nettsidene vil gjøre det lettere å finne akkurat den informasjon hver enkelt lege har behov for direkte fra førstesiden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media