Gran JT

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gran JT

Gran JT
20.08.1999
Pasienten var en kvinne som fra 52­årsalderen hadde vært plaget av leddsmerter. Etter to år merket hun hevelse i enkelte fingerledd og håndledd, irritasjon i øynene ved utsettelse for lys samt økende...
Gran JT, Paulsen AQ
30.04.1999
Pasienten var en kvinne med mangeårig hypertensjon og teleangiektasier i ansikt og på bryst. 70 år gammel oppsøkte hun lege på grunn av hevelse i fingrenes midtledd (PIP) og Raynaud­liknende...
Gran JT
30.11.1998
Sammendrag Bekhterevs sykdom er en kronisk betennelsesaktig reumatisk sykdom hvor omkring 95% av pasientene har den genetiske markør HLA-B27. Hvordan HLA-B27 bidrar til sykdomsutvikling er...
Gran JT, Koldingsnes W
30.11.1998
Sammendrag Vi gir en oversikt over Behçets syndrom basert på gjennomgang av medisinsk litteratur og presentasjon av tre egne pasienter. Behçets syndrom er en systemisk vaskulittsykdom som angriper...
Gran JT
20.02.1998
Sammendrag Systemiske bindevevssykdommer karakteriseres av multiorganaffeksjon, inflammasjon og vaskulitt. Sykdommene er relativt sjeldne, og årsaksforholdene ofte uavklarte. Alvorlighetsgraden...
Lilleby V, Gran JT
30.11.1997
Sammendrag Ekstraartikulære manifestasjoner som vaskulitt og serositt er relativt sjeldne, men alvorlige komplikasjoner ved reumatoid artritt. Systemaffeksjoner opptrer oftest noen år etter...
Bakke E, Myklebust G, Gran JT
20.11.1997
Sammendrag Trombocytopeni er en sjelden, men potensielt alvorlig bivirkning ved behandling med auranofin (Ridaura). I artikkelen bekrives tre pasienter som utviklet trombocytopeni under slik...
Gran JT
20.09.1997
Bør omsorgen sentraliseres? Systemisk sklerose er en betennelsesaktig reumatisk sykdom med en prevalens på 70-240 per million (1). Insidensen angis til 2-18 nye tilfeller per million årlig (1). I...
Jore S, Gran JT
30.05.1997
Sammendrag Subakutt kutan lupus erythematosus (SCLE) regnes som en undergruppe av systemisk lupus erythematosus (SLE), og rammer hovedsakelig middelaldrende kaukasiske kvinner. De dominerende...
Gran JT
30.04.1997
Sammendrag Omkring 1-7% av alle pasienter med vaskulitt har samtidig malign sykdom. Det er i første rekke de myelo- og lymfoproliferative sykdommer som manifesterer vaskulitt. Histologisk dominerer...
Lilleby V, Gran JT
10.02.1997
Sammendrag Remitterende symmetrisk seronegativ synovitt med pittingødem (RS 3 PE-syndrom) er et klinisk syndrom, beskrevet første gang i 1985. Syndromet karakteriseres ved akutt innsettende synovitt...