Systemisk reumatoid artritt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ekstraartikulære manifestasjoner som vaskulitt og serositt er relativt sjeldne, men alvorlige komplikasjoner vedreumatoid artritt. Systemaffeksjoner opptrer oftest noen år etter sykdomsdebut, men kan også utvikles før ellersamtidig. De hyppigste organmanifestasjoner ved systemisk reumatoid artritt er kutan vaskulitt, polyneuropati ogperikarditt. Tilstanden er assosiert med høye titre av IgG-reumatoide faktorer, og menn angripes hyppigere enn kvinner.Erosive artrittforandringer er vanlige, men systemaffeksjonene utvikles ofte i faser med inaktiv synovitt. Tilstandenbehandles med cyklofosfamidpulser.

  Vi presenterer to pasienter med reumatoid artritt som utviklet ekstraartikulære manifestasjoner som perikarditt,polyneuropati, kutan vaskulitt, fibroserende alveolitt, reumatoide noduler i lungene, episkleritt ogmesangioproliferativ glomerulonefritt med halvmånedanning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media