Systemisk reumatoid artritt

Lilleby V, Gran JT Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ekstraartikulære manifestasjoner som vaskulitt og serositt er relativt sjeldne, men alvorlige komplikasjoner ved reumatoid artritt. Systemaffeksjoner opptrer oftest noen år etter sykdomsdebut, men kan også utvikles før eller samtidig. De hyppigste organmanifestasjoner ved systemisk reumatoid artritt er kutan vaskulitt, polyneuropati og perikarditt. Tilstanden er assosiert med høye titre av IgG-reumatoide faktorer, og menn angripes hyppigere enn kvinner. Erosive artrittforandringer er vanlige, men systemaffeksjonene utvikles ofte i faser med inaktiv synovitt. Tilstanden behandles med cyklofosfamidpulser.

Vi presenterer to pasienter med reumatoid artritt som utviklet ekstraartikulære manifestasjoner som perikarditt, polyneuropati, kutan vaskulitt, fibroserende alveolitt, reumatoide noduler i lungene, episkleritt og mesangioproliferativ glomerulonefritt med halvmånedanning.

Anbefalte artikler