Behçets syndrom

Gran JT, Koldingsnes W Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Vi gir en oversikt over Behçets syndrom basert på gjennomgang av medisinsk litteratur og presentasjon av tre egne pasienter.

Behçets syndrom er en systemisk vaskulittsykdom som angriper arterier og vener. Årsaken er ukjent.

Sykdommen diagnostiseres sjelden i Norge, men forekommer hyppig i Tyrkia og Japan. Menn og kvinner angripes like ofte, og sykdommen starter oftest i alderen 20-35 år.

Hyppigst opptrer tilbakevendende aftøse sår i munnhule og på genitalia samt øyeaffeksjon i form av uveitt, episkleritt og chorioretinitt. En rekke andre organer kan angripes.

Avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og utbredelse benyttes kortikosteroider og cytostatika.

Anbefalte artikler