Årsaksforhold ved Bekhterevs sykdom

Gran JT Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Bekhterevs sykdom er en kronisk betennelsesaktig reumatisk sykdom hvor omkring 95% av pasientene har den genetiske markør HLA-B27. Hvordan HLA-B27 bidrar til sykdomsutvikling er ufullstendig klarlagt, men interaksjon mellom vevstypemolekyl og en mikroorganisme er sannsynlig. Nyere undersøkelser har vist at andre gener i tillegg til HLA-B27 må være til stede for at Bekhterevs sykdom skal utvikles. Klebsiella pneumoniae kan være den eksterne agens som utløser de inflammatoriske forandringene. Muligens starter betennelsesprosessen i tarmen, da over 60% av pasientene har inflammatoriske forandringer her.

Anbefalte artikler