Geir Riise

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Riise

Geir Riise
11.01.2021
Koronaen ble nylig kåret til årets ord i 2020. Vi har lagt bak oss et spesielt år med mange utfordringer med bakgrunn i nettopp årets ord. Mange oppgaver måtte løses raskt av våre medlemmer både i...
Geir Riise
13.01.2020
Ved et årsskifte er det fint både å se framover og reflektere over året som har gått. Legeforeningen er en medlemsorganisasjon med aktive tillitsvalgte. I 2019 har vi fått rett i underkant av 1000...
Geir Riise
08.01.2018
Høsten 2017 gjennomførte Legeforeningen en medlemsundersøkelse blant alle foreningens medlemmer. Over 11 400 ga sin tilbakemelding på hva de synes om arbeidet som gjøres i foreningen og hva som bør...
Geir Riise
10.01.2017
Norsk helsetjeneste trenger engasjerte leger som tar ansvar og sier fra. Vi er sterkest når vi står sammen i et faglig fellesskap. Det har kjennetegnet Legeforeningen siden 1886. «Saken er den, ser I...
Geir Riise
16.04.2009
Nielsen, AS. Alkoholbehandling i praksis Redskaber i den ambulante, psykosociale alkoholbehandling. 376 s, tab, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2008. Pris DKK 425 ISBN 978-87-412-5171-4...
Geir Riise
30.09.2001
Alkoholforbruket i en befolkning har betydning for omfanget av en rekke ulike typer av skader, og når alkoholkonsumet endres, vil dette ha innvirkning på skadeomfanget (1). Når totalforbruket øker,...
Marit Hermansen, Geir Riise
23.08.2016
Dagfinn Gedde-Dahl Lege og tidligere president i Den norske legeforening Dagfinn Gedde-Dahl døde 12. juni 2016 i Bærum. Han ble født 1. mars 1937 i Florø. Gedde-Dahl fullførte medisinsk embetseksamen...
Geir Riise
14.01.2010
Etter åtte måneder som generalsekretær i Legeforeningen har jeg grunnlag for å si at jeg er skikkelig imponert! Honnør til tillitsvalgte, medlemmer og sekretariat. Legeforeningens første formelle...
Geir Riise
21.01.2011
Espedal, Gry Ros Om anerkjennende ledelse og hvordan skape verdsettende arbeidsmiljø. 224 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2010. Pris NOK 345 ISBN 978-82-05-39993-8 Denne praktiske ledelsesboken er...
Geir Riise
07.01.2011
Et godt arbeidsmiljø er grunnlaget for god pasientbehandling og fagutvikling. Legeforeningen har de senere år hatt mye oppmerksomhet på arbeidsmiljøet i sykehusene. Foreningen er opptatt av at eier...
Geir Riise
30.04.2012
Einarsen, Ståle Skogstad, Anders Det gode arbeidsmiljø Krav og utfordringer. 2. utg. 475 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2011. Pris NOK 539 ISBN 978-82-450-0980-4 Denne boken ble første gang...
Geir Riise
10.01.2012
Kvaliteten på helsetjenester må opprettholdes og videreutvikles. Vi trenger god utdanning og etterutdanning – og flere legespesialister. En viktig oppgave for Legeforeningen er å bidra til...
Geir Riise
08.01.2013
Vi kan være stolte over å tilhøre en profesjon med så dype og solide røtter som den medisinske. Ikke på noe annet område i samfunnet blir enkeltindivider så fullstendig overlatt i andres varetekt som...
Geir Riise
14.01.2014
God ledelse og et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av at de ansattes kompetanse benyttes i utviklingen av virksomheten, og at de lyttes til. I Dagens Næringsliv mandag 25. november var det et to siders...
Geir Riise
28.10.2014
Arntzen, Elisabeth Ledelse og kvalitet i helsetjenesten Arbeidsglede og orden i eget hus. 235 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 295 ISBN 978-82-05-45524-5 Elisabeth Arntzen har...
Geir Riise
13.01.2015
«Alt flyter – man kan ikke to ganger gå ned i den samme elv». Heraklits 2 500 år gamle ord om endring gir grunn til refleksjon også i dag. Endringer gir alltid muligheter og norsk helsetjeneste burde...
Geir Riise
12.01.2016
En sterk profesjonsforening tar vare på sine medlemmer, bidrar til utvikling av egen profesjon, forvalter sine kjerneverdier og tar samfunnsansvar. Vår medisinske profesjon er vår identitet...